DOI: https://doi.org/10.24959/nphj.20.24

Non-waste technologies for processing bee products (analytical review)

O. A. Rukhmakova, S. V. Oleynyk, O. M. Kotenko, I. V. Herasymova, M. I. Borshchevska

Abstract


Aim. To review and analyze publications devoted to non-waste technologies for processing propolis and bee pollen.

Materials and methods. The research material was foreign and domestic publications on processing bee products. The methods of information retrieval, analysis and generalization were used in the work.

Results and discussion. The literature data on the development of technological methods for processing propolis and bee pollen have been presented. The technology of propolis purification from wax components and the optimal conditions for obtaining phenol fractions of propolis (hydrophilic and hydrophobic) have been considered. The non-waste technology for processing the raw propolis and the complex processing of bee pollen are represented on examples. The optimal parameters of the process for obtaining the enzyme substance from bee pollen and the feasibility of its use as a protein feed additive have been analyzed.

Conclusions. A review of scientific publications on the development of non-waste technologies for processing bee products has been conducted. The analysis of the studies has shown that the production of medicines based on bee products remains an urgent area of modern pharmacy. A great contribution to the development of this problem was made by the work of O. I. Tikhonov scientific school on the integrated waste-free processing of the raw propolis and bee pollen in order to obtain standardized biologically active substances required for the creation and production of medicines.

Keywords


technology; bee products; propolis; bee pollen

References


Chernykh, V. P., Tykhonov, O. I., Jarnykh, T. H. (2006). Apiterapija: dosjaghnennja ta perspektyv yrozvytku: materialy III z’jizdu apiterapevtiv Ukrajiny (28-30. 09. 2006). Kharkiv: NFaU: Zoloti storinky, 448.

Chernykh, V. P., Tykhonov, O. I., Jarnykh, T. H. (2002). Apiterapiia: pohliad u maibutnie: Materialy II zizdu apiterapevtiv Ukrainy (31.10-1.11. 2002). Kharkiv: NFaU: Zoloti storinky, 424.

Bodnarchuk, L. I., Chernykh, V. P., Tykhonov, O. I. (2011). Apiterapiia: sohodennia ta maibutnie farmatsii: Materialy IV zizdu apiterapevtiv Ukrainy (12-13. 05. 2011). Kyiv: Oryhinal, 416.

Barskov, A. A., Gubkina, N. I., Talan V. A. (1975). Razdelenie propolisa na fraktcii i izuchenie ikh antimikrobnoi aktivnosti. Fitoncidy. Kyiv, 256–268.

Tykhonov, O. I. (1987). Farmatsevtychnyi zhurnal, 5, 31–35.

Kuropatnicki, A. K., Szliszka, E., & Krol, W. (2013). Historical Aspects of Propolis Research in Modern Times. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013, 1–11. https://doi.org/10.1155/2013/964149

Dieterich, K. (1908). The analysis of bees waxinits several stages of formation and concerning the bee resin (propolis). Pharmazeutische Post, 40, 369.

Vauquelin, L. N. (1803). Analysis of the propolis or mastic of bees. A Journal of Natural Philosophy, Chemistry and the Arts, 5, 48–49.

Popova, M., Bankova, V., Butovska, D., Petkov, V., Nikolova-Damyanova, B., Sabatini, A. G., Bogdanov, S. (2004). Validated methods for the quantification of biologically active constituents of poplar-type propolis. Phytochemical Analysis, 15, 235–240. https://doi.org/10.1002/pca.777

Vassya Bankova, Davide Bertelli, Renata Borba, … Catiana Zampini (2019). Standard methods for Apis mellifera propolis research. Journal of Apicultural Research, 58(2), 1–49. https://doi.org/10.1080/00218839.2016.1222661

Netíková, L., Bogusch, P., & Heneberg, P. (2013). Czech Ethanol-Free Propolis Extract Displays Inhibitory Activity against a Broad Spectrum of Bacterial and Fungal Pathogens. Journal of Food Science, 78(9), M1421–M1429. https://doi.org/10.1111/1750-3841.12230

Jankauskiene, J., Jarushaitiene, D., Cheksteryte, V., & Rachys, J. (2007). Using 20% honey solution eye drops in patients with dry eye syndrome. Journal of Apicultural Research, 46(4), 232–235. https://doi.org/10.1080/00218839.2007.11101400

Vinogradova, T. V., Zaitceva, G. P. (1966). Propolis. Pchela i zdorove cheloveka. Moscow, 240–277.

Sadovnikov, A. A. (1983). Tekhnologiia izucheniia propolisa.Moscow: Rosselkhozizdat, 30.

Yarnykh, T. H. (1988). Razrabotka tekhnologi i issledovanie nastoiki propolisa. Doctor’s thesis. Kharkiv.

Tykhonov, O. I., Zaikina, L. N., Kotenko, A. M., Smirnova, E. S., Yarnykh, T. H. (1990). Primenenie produktov pchelovodstva v narodnom khoziaistve.Moscow, 44.

Tykhonov, O. I., Yarnykh, T. H., Shpychak, O. S. (2016). Naukovo-praktychnyi zhurnal «Fitoterapiia. Chasopys», 4, 49–55.

Tichonow, A. I., Jarnych, T. G., Czernych, W. P., Zupaniec, I. A., Tichonowa, S. A. (2005). Teoria i practyka wytwarzania leczniczych preparatow propolisowych. Khrakiv : Drukarnia «Marka», 274.

Tihonov, A. I. (1975). Pat. 484871. Rossijskoj Federacii, MKI3 A 61K17/00. Sposob poluchenija biologicheski aktivnih polifenol’nyh soedinenij iz propolisa.

Tihonov, A. I., Salo, D. P., Gritcenko, V. I.(1981). Biologicheski aktivnye substantcii propolisa. Tcennyi produkt pchelovodstva: propolis.Bucharest, 92–96.

Tykhonov, O. I. (1985). Farmatsevtychnyi zhurnal, 1, 45–47.

Tykhonov, O. I., Iarnykh, T. G., Silaeva, L. F., Nikolaichuk, A. G. (1988). Khimiko-farmatcevticheskii zhurnal, 2, 226–227.

Tykhonov, O. I. (1984). Farmatsevtychnyi zhurnal, 3, 48–51.

Tykhonov, O. I., Baraboy, V. A., Marshuk, M. I. (1981). Pat. 856075 Rossijskoj Federacii, MKI3 A 61K35/64. Sposob poluchenija propolisnogo jekstrakta, obladajushhego protivoluchevym dejstviem.

Tykhonov, O. I., Iavtushenko, S. V., Achilov, I.(1985). Pchelovodstvo, 5, 32.

Tykhonov, O. I., Yarnykh, T. H., Tykhonova, S. O., Shpychak, O. S., Koval, V. М., Kryskiv, О. S., Chan, Т. M., Yuryeva, H. B. (2018). Mathematical design of the experiment in the development of technology of bees wax obtaining from propolis. Journal of global Pharmatechnology, 10(06), 328–338.

Tykhonov, O., Kotenko, O., Andreieva, S., Litka, V., Yarnykh, T., Sobolieva, V., Zhyvora, N. (1994). Tezy dop. «I Konhres svitovoi federatsii Ukrainskykh farmatsevtychnykh tovarystv» (27-29. 05. 1994). Lviv, 111–112.

Tykhonova, S. O. (1999). Farmatsevtychnyi zhurnal, 2, 42–45.

Tykhonova, O. I., Sodzawichny, K., Tykhonova, S. A., Yarnykh, T. H. (2008). Pyłek kwiatowy – obnoze pszcele w farmacji i medycynie. Teoria, zastosowanie, lecznicze: monografia.Krakow: Apipol-Farma, 273.

Kotenko, O. M. (2004). Visnyk farmatsii, 3(39), 32–37.

Tykhonov, O. I., Javtushenko, S. V., Budnikova, T. N., Yarnykh, T. H., Strel’nikov, L. S., Kotenko, A. M., Avdonin, A. D. (1987). Rekomendatcii po ispolzovaniiu tcvetochnoi pyltcy v zhivotnovodstve (ptitcevodstve): metod. rek. Kyiv, 5.

Tykhonov, O. I., Kabachnyi, P. I., Smyrnova, O. S., Merkur’ieva, H. Yu. (1990). Farmatsevtychnyi zhurnal, 4, 71–72.

Tykhonova, S. O. (1999). Farmatsevtychnyi zhurnal, 1, 71–75.

Tykhonov, A. I., Smirnova, A. S., Yarnykh, T. H., Skripnik, S. A. (1993). A study of the physico-chemical properties of the enzyme substance of «Pollenase» (Article). Farmatsevtichnii Zhurnal, 48(1), 50–53.

Tykhonov, O. I., Kabachnyi, V. I., Chernobai, V. T., … Kotenko, O. M. (2002). Pat. № 1672633. Deklaratsiinyi patent Ukrainy, MPK 5 A61K37/58. Sposib otrymannia preparatu z beta-fruktofuranozydaznoiu aktyvnistiu.

Tykhonov, O. I. (1983). Razrabotka tekhnologi i issledovanie lekarstvennykh form s fenolnym soedineniem propolisa. Doctor’s thesis. Kharkiv.

37. VFS 42U-34-478-97. (1997). «Pollenaza». Kharkiv: Farmakopeinyi komitet MZ Ukrainy, 8.

Tykhonov, O. I., Yarnykh, T. H., Smyrnova, O. S., Merkurieva, H. Yu. (1991). Farmatsevtichnii Zhurnal, 3, 50–55.

Tykhonov, O. I., Yarnykh, T. H., Kotenko, O. M., Kovtun, Yu. V., Tykhonova, S. O. (1998). Pat. № 97126447. Deklaratsiinyi patent Ukrainy № 97126447, MPK 6 A61K35/64. Sposib oderzhannia lipofilnoho ekstraktu obnizhzhia bdzholynoho.

40. TU U.02010936-002-95. (1995). Lipofilnyi ekstrakt tcvetochnoi pyltcy.

Tikhonov, A. I., Iavtushenko, S. V., Iarnykh, T. G. (1988). Apiakta KhKhІІІ, 4, 108–111.

Tykhonov, O. I., Yarnykh, T. H., Kotenko, O. M., Kovtun, Yu. M., Zhyvora, N. V., Tykhonova, S. O. (1996). Visnyk farmatsii, 3-4, 40–43.

Tykhonov, O. I., Yarnykh, T. H., Bobro, S. H., Shpychak, O. S. (2018). Aktualni problemy rozvytku haluzevoi ekonomiky ta lohistyky : materialy VI naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (25-26. 10. 2018). Kharkiv, 179–182.

Tykhonov, O. I., Yarnykh, T. H., Shpychak, O. S., Martyniuk, T. V. (2018). Science and society: Proceeding of the 6th International conference (3. 08. 2018). Hamilton, Canada, 34–43.

Tykhonov, O. I., Yarnykh, T. H., Shpychak, O. S., Kran, O. S., Tykhonova, O. S. (2018). Medytsyna XXI stolittia: perspektyvni ta priorytetni napriam naukovykh doslidzhen: Zbirnyk materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (27-28. 07. 2018). Dnipro: Orhanizatsiia naukovykh medychnykh doslidzhen «Salutem», 106–111.

Tykhonov, O. I., Yarnykh, T. H., Shpychak, O. S., Konoshevych, L. V. (2018). Medychna nauka ta praktyka: vyklyky i sohodennia: zbirnyk materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (24-25. 08. 2018). Lviv, 63–69.

Bobro, S. H., Tykhonov, O. I., Bashura, O. H., Yarnykh, T. H. (2018). Perspectives of science and education. Proceedings of the 3rd International youth conference (6.07.2018).New York,USA : SLOVOWORD, 495–503.

Kotenko, O. M., Tykhonov, O. I., Yarnykh, T. H., Zhyvora, N. V., Nosova, I. A. (2019). Mizhdystsyplinarnyi pidkhid do rishennia estetychnykh problem v praktytsi kosmetoloha: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (13. 03. 2019). Kharkiv: NFaU, 93–96.

Tykhonov, O. I., Yarnykh, T. H., Kotenko, O. M., Zhyvora, N. V., Kovtun, Yu. V., Tykhonova, S. O. (1997). Visnyk farmatsii, 1(15), 44–47.

Koval, V. M., Yarnykh, T. H., Tykhonov. O. I., Koshova, O. Yu., Bashura, O. H., Shpychak, О. S. (2018). The study of the specific toxicity of «Apiprost» capsules. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 10(9), 2155–2159.


GOST Style Citations


1. Апітерапія : досягнення та перспективи розвитку: матеріали ІІІ з’їзду апітерапевтів України (28-30 вересня 2006 р., м. Харків) / редкол. : В. П. Черних, О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних. – Х. : Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2006. – 448 с.

 

2. Апітерапія : погляд у майбутнє: матеріали ІІ з’їзду апітерапевтів України (31 жовт. – 1 листоп. 2002 р., м. Харків) / редкол. : В. П. Черних, О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних та ін. – Х. : Вид-во НФаУ ; Золоті сторінки, 2002. – 424 с.

 

3. Апітерапія : сьогодення та майбутнє фармації: матеріали ІV з’їзду апітерапевтів України (12-13 травня 2011 р., м. Київ) / редкол. : Л. І. Боднарчук, В. П. Черних, О. І. Тихонов. – Х. : Оригінал, 2011. – 416 с.

 

4. Барсков, А. А. Разделение прополиса на фракции и изучение их антимикробной активности / А. А. Барсков, Н. И. Губкина, В. А. Талан // Фитонциды. – К., 1975. – С. 256–268.

 

5. Тихонов, О. І. Лікарські форми прополісу / О. І. Тихонов // Фармац. журн. – 1987. – № 5. – С. 31–35.

 

6. Kuropatnicki, A. K. Historical Aspects of Propolis Research in Modern Times / Andrzej K. Kuropatnicki, Ewelina Szliszka, Wojciech Krol // Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. – 2013. – Vol. 2013. – P. 1–11. https://doi.org/10.1155/2013/964149 

 

7. Dieterich, K. The analysis of bees waxinits several stages of formation and concerning the beeresin (propolis) / K. Dieterich // Pharmazeutische Post. – 1908. – Vol. 40. – Р. 369.

 

8. Vauquelin, L. N. Analysis of the propolis or mastic of bees / L. N. Vauquelin // J. of Natural Philosophy, Chemistry and the Arts. – 1803. – Vol. 5. – Р. 48–49.

 

9. Validated methods for the quantification of biologically active constituents of poplar-type propolis / M. Popova, V. Bankova, D. Butovska et al. // Phytochemical Analysis. – 2004. – Vol. 15. – P. 235–240. https://doi.org/10.1002/pca.777 

 

10. Standard methods for Apis mellifera propolis research / Vassya Bankova, Davide Bertelli, Renata Borba et al. // J. of Apicultural Res. – 2019. – Vol. 58 (2). – P. 1–49. https://doi.org/10.1080/00218839.2016.1222661 

 

11. Netı’kova’, L. Czech ethanol-free propolis extract displays inhibitory activity against a broad spectrum of bacterial and fungal pathogens / L. Netı’kova’, P. Bogusch, P. Heneberg // J. of Food Sci. – 2013. – Vol. 78. – P. M1421–M1429. https://doi.org/10.1111/1750-3841.12230 

 

12. Using 20 % honey solution eye drops in patients with dry eye syndrome / Jurate Jankauskienė, Dalia Jarushaitiene, Violeta Čeksteryte et al. // J. of Apicultural Res. – 2007. – Vol. 46 (4). – P. 232–235. https://doi.org/10.1080/00218839.2007.11101400

 

13. Виноградова, Т. В. Прополис / Т. В. Виноградова, Г. П. Зайцева // Пчела и здоровье человека. – М., 1966. – С. 240–277.

 

14. Садовников, А. А. Технология изучения прополиса / А. А. Садовников. – М. : Россельхозиздат, 1983. – 30 с.

 

15. Ярных, Т. Г. Разработка технологии и исследование настойки прополиса: дис. … канд. фармац. наук. – Х., 1988.

 

16. Применение продуктов пчеловодства в народном хозяйстве / А. И. Тихонов, Л. Н. Заикина, А. М. Котенко и др. – М., 1990. – 44 с.

 

17. Тихонов, О. І. Історія становлення бджільництва як галузі народного господарства та роль апітерапії в лікарському забезпеченні населення / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, О. С. Шпичак // Наук.-практ. журн. «Фітотерапія. Часопис». – 2016. – № 4. – С. 49–55.

 

18. Teoria i practyka wytwarzania lecznichpreparatow propolisowych / A. I. Tichonow, T. G. Jarnych, W. P. Czernych, I. A. Zupaniec, S. A. Tichonowa; pod red. akademika A. I. Tichonowa. – Krakow: Drukarnia «Marka», 2005. – 274 c.

 

19. Пат. 484871 Российской Федерации, MKИ3 А 61 К 17/00. Способ получения биологически активных полифенольных соединений из прополиса / Тихонов А. И. – 2010178/28-13; заявл. 27.03.74; опубл. 25.09.75, Бюл. № 35.

 

20. Тихонов, А. И. Биологически активные субстанции прополиса / А. И. Тихонов, Д. П. Сало, В. И. Гриценко // Ценный продукт пчеловодства : прополис. – Бухарест, 1981. – С. 92–96.

 

21. Тихонов, О. І. Оптимiзацiя технології біологічно активних фракцiй прополiсу / О. І. Тихонов // Фармац. журн. – 1985. – № 1. – С. 45–47.

 

22. Оптимизация технологии настойки прополиса / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, Л. Ф. Силаева, А. Г. Николайчук // Хим.-фармац. журн. – 1988. – № 2. – С. 226–227.

 

23. Тихонов, О. І. Розробка методу очистки вiд воску і технології одержання з прополiсу біологічно активних препаратiв / О. І. Тихонов // Фармац. журн. – 1984. – № 3. – С. 48–51.

 

24. Пат. 856075 Российской Федерации, МКИ3 А 61 К 35/64. Способ получения прополисного экстракта, обладающего противолучевым действием / А. И. Тихонов, В. А. Барабой, М. И. Маршук. – № 2697559; заявл. 18.12.78; зарегистр. 14.04.81.

 

25. Тихонов, А. И. Получение воска из прополиса / А. И. Тихонов, С. В. Явтушенко, И. Ачилов // Пчеловодство. – 1985. – № 5. – С. 32.

 

26. Mathematical design of the experiment in the development of technology of beeswax obtaining from propolis / O. I. Tykhonov, T. G. Yarnykh, S. O. Tykhonova et al. // J. of Global Pharma Technol. – 2018. – Vol. 10 (06). – P. 328–338.

 

27. Розроблення комплексної технології переробки бджолиного обніжжя / О. Тихонов, О. Котенко, С. Андреєва та ін. // Тези доп. «І Конгрес світової федерації Українських фармацевтичних товариств» (27-29 травня, Львів). – 1994. – С. 111–112.

 

28. Тихонова, С. О. Лікарські препарати квіткового пилку / С. О. Тихонова // Фармац. журн. – 1999. – № 2. – С. 42–45.

 

29. Pyłek kwiatowy – obnoze pszcele w farmacji i medycynie. Teoria, zastosowanie, lecznicze: monografia / A. I. Tichonow, K. Sodzawichny, S. A. Tichonowa, T. G. Jarnych. – Krakow : Apipol-Farma, 2008. – 273 c.

 

30. Котенко, О. М. Вивчення хімічного складу ліпофільного екстракту обніжжя бджолиного / О. М. Котенко // Вісник фармації. – 2004. – № 3 (39). – С. 32–37.

 

31. Рекомендации по использованию цветочной пыльцы в животноводстве (птицеводстве) : метод. рек. / А. И. Тихонов, С. В. Явтушенко, Т. Н. Будникова и др.; под ред. А. И. Тихонова. – К., 1987. – 5 с.

 

32. Інвертазна активність деяких видів монофлорного пилку / О. І. Тихонов, П. І. Кабачний, О. С. Смирнова, Г. Ю. Меркур’єва // Фармац. журн. – 1990. – № 4. – С. 71–72.

 

33. Тихонова, С. О. Порівняльне вивчення фізико-хімічних властивостей ферментної субстанції «Поленаза» зі шроту та квіткового пилку / С. О. Тихонова // Фармац. журн. – 1999. – № 1. – С. 71–75.

 

34. A study of the physico-chemical properties of the enzyme substance of «Pollenase» (Article) / A. I. Tikhonov, A. S. Smirnova, T. G. Yarnykh, S. A. Skripnik // Farmatsevtichnii Zhurnal. – 1993. – Vol. 48, Issue 1. – P. 50–53.

 

35. Деклараційний патент України № 1672633, МПК5 А 61 К 37/58. Спосіб отримання препарату з бета-фруктофуранозидазною активністю / О. І. Тихонов, В. І. Кабачний, В. Т. Чернобай та ін. / (UA)48030; заявл. 04.01.88; опубл. 15.082002. Бюл. № 8.

 

36. Тихонов, А. И. Разработка технологии и исследование лекарственных форм с фенольным соединением прополиса: дис. … д-ра фармац. наук. – Х., 1983.

 

37. ВФС 42У-34-478-97. «Полленаза». Введена 30.07.97. – Х. : Фармакопейный комитет МЗ Украины, 1997. – 8 с.

 

38. Лікарські препарати продуктів бджільництва / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, О. С. Смирнова та ін. // Фармац. журн. – 1991. – № 3. – С. 50–55.

 

39. Деклараційний патент України № 97126447, МПК6 А 61 К 35/64. Спосіб одержання ліпофільного екстракту обніжжя бджолиного / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, О. М. Котенко, Ю. В. Ковтун, С. О. Тихонова / (UA)25670А; Заявл. 30.12.97; Опубл. 30.09.98.

 

40. ТУ У.02010936-002-95. Липофильный экстракт цветочной пыльцы. Введен 01.06.95. – 9 с.

 

41. Тихонов, А. И. Создание готовых лекарственных средств с продуктами пчеловодства – актуальная задача фармации / А. И. Тихонов, С. В. Явтушенко, Т. Г. Ярных // Апиакта ХХІІІ. – 1988. – № 4. – С. 108–111.

 

42. Дослідження жирнокислотного складу ліпофільного екстракту квіткового пилку / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, О. М. Котенко та ін. // Вісник фармації. – 1996. – № 3-4. – С. 40–43.

 

43. Аналіз асортименту вітчизняних препаратів для лікування вугрової хвороби та перспективи розробки гелю «Прополіс-АК» / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, С. Г. Бобро, О. С. Шпичак // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : матеріали VI наук.-практ. конф. за міжнар. участю (25-26 жовтня 2018 р., м. Харків). – Х., 2018. – С. 179–182.

 

44. Вибір допоміжних речовин для стабілізації розчину очних крапель «Прополіс» та розрахунок їх осмолярності / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, О. С. Шпичак, Т. В. Мартинюк // Science and society: Proceeding of the 6th International conference (Hamilton, Canada, 3rd August 2018). – Hamilton, Canada, 2018. – P. 34–43.

 

45. Вибір оптимального фільтруючого матеріалу в технології очних крапель / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, О. С. Шпичак та ін. // Медицина XXI століття: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 27-28 липня 2018 р.). – Дніпро : Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2018. – С. 106–111.

 

46. Дослідження і вибір режиму стерилізації розчину очних крапель «Прополіс» та оцінка ефективності їх антимікробної дії / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, О. С. Шпичак, Л. В. Коношевич // Медична наука та практика: виклики і сьогодення: збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 24-25 серпня 2018 р). – Львів, 2018. – С. 63–69.

 

47. Дослідження мікробіологічних властивостей гелю «Прополіс-АК» / С. Г. Бобро, О. І. Тихонов, О. Г. Башура, Т. Г. Ярних // Perspectives of science and education. Proceedings of the 3rd International youth conference (6th July, 2018). – SLOVO\WORD,New York,USA. – 2018. – P. 495–503.

 

48. Розробка технології крему з ліпофільним комплексом обніжжя бджолиного / О. М. Котенко, О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних та ін. // Міждисциплінарний підхід до рішення естетичних проблем в практиці косметолога : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (13 березня 2019 р., м. Харків) / за ред. проф. О. Г. Башури та проф. О. І. Тихонова. – Х. : НФаУ, 2019. – C. 93–96.

 

49. Стабілізація каротиноїдів в мазі з ліпофільним екстрактом квіткового пилку / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, О. М. Котенко та ін. // Вісник фармації. – 1997. – № 1 (15). – С. 44–47.

 

50. The study of the specific toxicity of «Apiprost» capsules / V. M. Koval, T. G. Yarnykh, O. I. Tykhonov et al. // J. of Pharmac. Sci. and Res. – 2018. – Vol. 10. – № 9. – P. 2155–2159.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abbreviated key title: News of pharm.

ISSN 2415-8844 (Online)