The study of ways to minimize the cost of treating seasonal allergy in Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24959/nphj.20.34

Keywords:

seasonal allergy, blockers of H1-histamine receptors of the II generation, ATC/DDD-methodology, cost minimization analysis

Abstract

Seasonal allergy is a common pathology throughout the world and is the leading one in the structure of human diseases in terms of socioeconomic losses. The Pharmacist’s protocol for dispensing over-the-counter (OTC) drugs in Ukraine recommends the use of the II generation histamine H1 receptor blockers for the treatment of this pathology.

Aim. To rationalize the choice of blockers of H1-histamine receptors of the second generation for the treatment of seasonal allergies based on the cost minimization analysis.

Materials and methods. The research materials were the Pharmacist’s protocol for dispensing over-the-counter medicines; data of the State Register of Medicines of Ukraine as of January 2020; the Register of wholesale prices for medicines as of January 15, 2020; wholesale prices for medicines of the national distributor of the pharmaceutical market BaDM LLC dated 03.20.2020 according to the weekly “Apteka”. The following research methods were used: descriptive analysis, frequency analysis, marketing analysis, pharmaco-epidemiological analysis – ATC/DDD-methodology, cost minimization analysis, NNT-coefficient calculation.

Results and discussion. It was found that at the pharmaceutical market of Ukraine at the beginning of 2020, 10 drugs of blockers of the second generation H1-histamine receptors according to INN and 92 by the trade names (TN) were presented; of them foreign drugs were 76.36 %, domestic ones – 23.64 %. According to the ATC/DDD methodology, significant fluctuations from 0.72 UAH up to 49.57 UAH were revealed in the cost of DDDs among the generics of the drugs studied. The cost minimization analysis for the drugs studied showed that the NNT coefficient for desloratadine was 3.99; levocetirizine – 3.58; loratadine – 2.69; fexofenadine – 1.10; fenspiride – 1.53; chifenadine – 2.59; cetirizine – 1.49.

Conclusions. The study conducted has shown that the savings for the treatment of seasonal allergies can range from 3100 UAH up to 304200 UAH when choosing the cheapest generic blockers of H1-histamine receptors of the II generation.

Author Biographies

T. A. Germanyuk, National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya

Doctor of Medicine (Dr. habil.), professor of the Department of Pharmacy, Pharmaceutical faculty

T. I. Ivko, National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya

Candidate of Pharmacy (Ph.D), associate professor of the Department of Pharmacy

Ya. V. Reznik, National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya

senior laboratory assistant of the Department of Pharmacy, Pharmaceutical faculty

References

Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy.

Alerhichnyi rynit. Available at: http://www.lorlife.kiev.ua/rhinology/2017/2017_3_4_19.pdf.

Vsesvitnia orhanizatsiia okhorony zdorov’ia. Available at: https://www.who.int/countries/ukr/ru/.

Iakovlieva, L. V., Berdnyk, O. H., Hurtiakova, A. O. (2018). Analiz asortymentu, dostupnosti y obsiahiv spozhyvannia antyhistaminnykh

likarskykh zasobiv v Ukraini. Farmatsevtychnyi zhurnal, 1-2, 12–18.

Nakaz MOZ Ukrainy vid 11 zhovtnia 2013 roku №875 «Protokol provizora (farmatsevta) pry vidpusku bezretsepturnykh likarskykh zasobiv. Symptomatychne likuvannia alerhii». dec.gov.ua. Available at: https://dec.gov.ua/mtd/protokoly-provizora-farmaczevta/.

Derzhavnyi reiestr likarskykh zasobiv Ukrainy. Available at: http://www.drlz.com.ua/.

Reiestr optovo-vidpusknykh tsin na likarski zasoby stanom na 15.01.2020 roku. Available at: https://moz.gov.ua/reestr-optovo-vidpusknih-cin-na-likarski-zasobi.

Dani optovykh tsin na likarski zasoby natsionalnoho dystrybiutora farmatsevtychnoho rynku TOV «BaDM» vid 20.03.2020 r. Available at: https://pharmbase.com.ua/ru/.

ATC/DDD Index 2020. Available at: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/.

Germanyuk, T. A., Ivko, T. I. (2014). Metodolohiia marketynhovykh, farmakoepidemiolohichnykh ta farmako-ekonomichnykh doslidzhen. Vinnytsia: Tvory, 14–23; 31–33.

Iakovlieva, L. V. (2009). Farmakoekonomika. Kharkiv, 101–144.

Germanyuk, T. A., Bobruk, V. P., Balanchuk, T. I., Tykholaz, S. I. (2018). Suchasni klasyfikatsii osnovnykh likarskykh zasobiv. Vinnytsia: Tvory, 19–20.

Kompendium-2020. URL: https://compendium.com.ua/.

Spravochnik lekarstvennykh sredstv VIDAL. URL: https://www.vidal.ru/.

Germanyuk, T. A., Ivko, T. I. (2015). Optymizatsiia likarskoho zabezpechennia khvorykh na tsukrovyi diabet 2 typu na osnovi farmakoekonomichnykh doslidzhen. Kyiv: Ukrainskyi tsentr naukovoi medychnoi informatsii ta patentno-litsenziinoi roboty, 9.

Ivko, T., Germanyuk, T., Bobritskaya, L. (2017). The study of the Ukrainian pharmaceutical market of laxatives. News of pharmacy, 1 (89), 43–44. doi: https://doi.org/10.24959/nphj.17.2145.

Published

2020-09-24

Issue

Section

Organization and Economy of Pharmacy